Kotizacija

Molimo sve sudionike skupa da isključivo u razdoblju od 01.02. do 21.02.2024. uplate kotizaciju u iznosu od 60 Eura.
Studenti doktorskog studija Istraživanje u edukaciji prirodnih i tehničkih znanosti su oslobođeni plaćanja kotizacije.
Za sve ostale sudionike vrijedi:
– za dvoje iz iste ustanove: 50€ po sudioniku
– za troje i više iz iste ustanove: 45€ po sudioniku

Napomena:
Ako plaćate s osobnog računa, molimo pošaljite sljedeće podatke:
Ime i prezime
Adresa
OIB
na mail bojana@pmfst.hr.

Račun za uplate:
PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU
Ruđera Boškovića 33, 21000 SPLIT
IBAN: HR6124070001100580549,   OTP BANKA D. D.
Poziv na broj: 6615102-13876
Opis plaćanja: kotizacija IEM24 ime i prezime

Start typing and press Enter to search